Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení
media0_50f5f30535ce3[1].png

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

margarite-828514_1280.jpg
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba je poskytována dle zákona o sociálních službách zdarma.

Kontakt:
Slavkov u Brna, Tyršova 324                                             Vyškov, Brněnská 15
budova Polikliniky – vchod dvorem                                     budova VSA
tel.: 775 324 298, 605 473 698                                             tel.: 605 473 698
e-mail: rodinna.pohoda@centrum.cz
 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
 
Služba je poskytována terénní i ambulantní formou (přijdeme my k Vám nebo Vy k nám)

Okamžitá kapacita služby: 1 uživatel

Naše služba obsahuje dle zákona o sociálních službách tyto základní činnosti:
 • Základní sociální poradenství
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 
V čem Vám můžeme pomoci?
 • Poskytování poradenství při řešení životních situací (sociální poradenství)
 • docházení k Vám domů a řešení aktuálních problémů
 • právní poradenství
 • pomoc při hledání bydlení
 • pomoc při hledání práce či problémech v zaměstnání
 • poskytování výchovného poradenství v případě výchovných problémů Vašich dětí
 • pomoc při řešení problémů s dluhy
 • zpracování žalob k soudům a ke správním orgánům
 • doprovázení na úřady, do škol, ústavů, k lékaři
 • pomoc při vyřizování dávek státní sociální podpory a sociální péče
 • řešení sporů formou mediace (mimosoudní řešení konfliktů)
 • domácí přípravu dětí (doučování)
 • a další dle vzájemné domluvy
 
Hlavním cílem naší práce je udržet funkční rodinu.
 
 
 
family-469580_1920.png
2017
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one